Βαθμός Ανθυποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 336 Μοίρα Διώξεως
Αεροσκάφος North American Aviation T-6G (Harvard)


Γεννήθηκε το 1929 στην Καλαμάτα.

Τον Ιούνιο του 1947 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας, απ’ όπου αποφοίτησε τον Ιανουάριο του 1949 με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού.

Σκοτώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 1949 στην περιοχή Σοφάδων Καρδίτσας, λόγω πτώσεως του αεροσκάφους του Harvard της 336ης Μοίρας Διώξεως κατά την εκτέλεση διατεταγμένης πτήσεως.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΡΕΤΖΕΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Μιχαήλ 26/11/1949 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 6237

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr/