Με τα τελευταία Nimrod MR2 της RAF της British Aerospace να έχουν ήδη αποσυρθεί από τον Μάρτιο του 2010, η ακύρωση της αντικατάστασης του Nimrod MRA4 επ’ αόριστον διεύρυνε το λεγόμενο «χάσμα ικανοτήτων» σε ότι είχε χαρακτηριστεί από καιρό ως απαραίτητο σύνολο εθνικών ικανοτήτων.

Δείτε περισσότερα