Βαθμός Υποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος Henschel Hs 126K-6


Γεννήθηκε το 1917 στον Πειραιά.

Τον Οκτώβριο του 1938 κατατάχθηκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Κερκύρας, απ’ όπου αποφοίτησε τον Αύγουστο του 1939 ως Έφεδρος Ανθυπασπιστής. Τον Φεβρουάριο του επόμενου χρόνου απέκτησε πτυχίο χειριστή και μετατάχθηκε στην Αεροπορία με τον βαθμό του Αρχισμηνία.

Σκοτώθηκε κατά την εκτέλεση διατεταγμένης αποστολής αναγνωρίσεως στόχων στις 22 Νοεμβρίου 1940, όταν το αεροπλάνο του τύπου Henschel 126 χτυπήθηκε και ανεφλέγη στην περιοχή Καπετίστας Ιωαννίων.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Παύλου 22/11/1940 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 6353

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr