Βαθμός Υποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 4η Μοίρα Στρατιωτικής Συνεργασίας
Αεροσκάφος Potez Po 25 A2 “Avion Grecque”


Γεννήθηκε το 1915 στην Καρυδιά Πέλλης.

Τον Αύγουστο του 1938 κατατάχθηκε στη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού Κερκύρας. Αποφοίτησε τον Φεβρουάριο του 1940 με τον βαθμό του Έφεδρου Ανθυπασπιστή, πήρε πτυχίο χειριστή και μετατάχθηκε στην Αεροπορία ως Έφεδρος Αρχισμηνίας χειριστής.

Κατά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου υπηρετούσε στην 4η Μοίρα Στρατιωτικής Συνεργασίας.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΓΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αθανασίου 14/11/1940 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 6611

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Στις 14 Νοεμβρίου 1940, εκτελώντας διατεταγμένη αποστολή αναγνωρίσεως του τομέα ΤΣΔΜ από μικρό ύψος χτυπήθηκε από αντιαεροπορικά πυρά και κατά την επιστροφή στη βάση του (αεροδρόμιο Νέας Κούκλαινας) πέθανε. Το αεροσκάφος, τύπου Potez 25, οδηγούσε μέχρι το αεροδρόμιο ο παρατηρητής Σαράφης Κωνσταντίνος.

http://www.pasoipa.org.gr