Αποδεσμεύονται τα κονδύλια για την προκαταβολή του προγράμματος ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού των P-3 του ΠΝ. Έτσι το πρόγραμμα εκκινεί με την έναρξη εργασιών τόσο στην ΕΑΒ όσο και στην Lockheed Martin (για την κατασκευή των σετ πτερύγων και άλλων απαρτίων που θα χρησιμοποιηθούν στην δομική ανακατασκευή).

Δείτε περισσότερα