Απομακρύνθηκε το Τ-33Α από την αυλή του  Δημαρχείου  Αλιάρτου Θεσπιέων για να μεταφερθεί  λίγα λεπτά αργότερα στο χώρο κάτω από τη λαϊκή.

Μετακινήθηκε από το προαύλιο του Δημαρχείου το πολεμικό Αεροσκάφος τύπου Τ-33 που είχε τοποθετηθεί πριν δεκαπέντε, περίπου, χρόνια.
Η μετακίνηση έγινε κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και με το σκεπτικό πως, ο χώρος του Δημαρχείου ως ενδεικτικός της πολιτικής έκφρασης της κοινωνίας, δεν πρέπει να σηματοδοτείται από ένα όπλο.
Το Αεροσκάφος τοποθετήθηκε στον κοινόχρηστο χώρο απέναντι από το κέντρο Υγείας, που είναι τέτοιος ώστε να  το αναδεικνύει.
Στην επιχείρηση μεταφοράς συνέβαλε το ΓΕΑ που απέστειλε εξειδικευμένο προσωπικό, από την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία και τους οποίους οφείλω να ευχαριστήσω.
Ο προαύλιος χώρος  του Δημαρχείου θα ανακαινισθεί και θα διακοσμηθεί όπως του αρμόζει .
Ο Δήμαρχος
Ντασιώτης Γεώργιος