Βαθμός Αντισμήναρχος
Υπηρεσία / Μοίρα 335 Μοίρα Διώξεως
Αεροσκάφος Supermarine Spitfire Mk VB/VC, Mk IX Lf/HF, Mk XVI


Γεννήθηκε το 1916 στον Πειραιά.

Τον Νοέμβριο του 1934 εισήλθε στο Τμήμα Αξιωματικών της Σχολής Αεροπορίας, απ’ όπου αποφοίτησε τον Αύγουστο του 1938 με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού και πτυχίο χειριστή. Πήρε μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις του Ελληνοϊταλικού Πολέμου στο Αλβανικό Μέτωπο και ακολούθως της Μέσης Ανατολής.

Στις 2 Οκτωβρίου 1946 εκτελώντας διατεταγμένη αποστολή με αεροσκάφος Hurricane της 335ης Μοίρας Διώξεως, της οποίας ήταν διοικητής, βρήκε το θάνατο πέφτοντας με το αεροσκάφος του στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Σταύρου 02/10/1946, ID: 8136

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr/