Βαθμός Αρχισμηνίας
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος

Γεννήθηκε το 1912 στη Φούρκα Χαλκιδικής.
Το 1932 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας σαν δόκιμος Υπαξιωματικός Ασυρματιστής και αποφοίτησε σαν Σμηνίας Παρατηρητής-Ασυρματιστής.
Πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940-41.
Την 1η Οκτωβρίου 1942 εκτελέσθηκε από τους Γερμανούς στη Θεσσαλονίκη, αφού καταδικάστηκε σε θάνατο από Γερμανικό Στρατοδικείο.