Βαθμός Αρχισμηνίας
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1912 στο Λεοντάρι Τρικάλων.

Το 1932 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας σαν δόκιμος Υπαξιωματικός Ασυρματιστής και αποφοίτησε σαν Σμηνίας Παρατηρητής-Ασυρματιστής.

Πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Ελληνοϊταλικού Πολέμου του 1940-41.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Δήμου 01/10/1942 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 8160

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Την 1η Οκτωβρίου 1942 εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στη Θασσαλονίκη, αφού καταδικάστηκε σε θάνατο από Γερμανικό Στρατοδικείο.

http://www.pasoipa.org.gr/