Τα Κέντρα Ελέγχου Περιοχής (ΚΕΠ) είναι οι άγρυπνοι παρατηρητές των αιθέρων του FIR Αθηνών. Στον Βόρειο τομέα βρίσκεται το 1ο ΚΕΠ, στο όρος Χορτιάτης μερικά χιλιόμετρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης το οποίο παρέχει στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας την απαραίτητη τακτική εικόνα από τα αεροσκάφη στρατιωτικά και μη που κινούνται εντός του τομέα ευθύνης τους. Τα ΚΕΠ εξάλλου είναι αυτά που καθοδηγούν και συντονίζουν τις αναγνωρίσεις και τις τυχόν αναχαιτίσεις από τον εξ Ανατολών εχθρό.

Δείτε περισσότερα