Την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

Ένα (1) Super Puma διατέθηκε σε αποστολή έρευνας – διάσωσης αγνοούμενου μετανάστη στο λιμάνι της Μυτιλήνης.
Συμπληρώθηκαν 3,4 ώρες πτήσης σε 1 έξοδο.

www.haf.gr