Βαθμός Υποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1915 στην Αθήνα.

Τον Οκτώβριο του 1932 κατατάχθηκε στο Τμήμα Αξιωματικών της Σχολής Αεροπορίας. Αποφοίτησε τον Οκτώβριο του 1935 με τον βαθμό του Ανθυποσμηναγού και τον επόμενο χρόνο έλαβε πτυχίο χειριστή-παρατηρητή.

Σκοτώθηκε στις 7 Σεπτεμβρίου 1939 στον Μαραθώνα Αττικής σε αεροπορικό ατύχημα.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΣΗΦΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ 07/09/1939 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 8815

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr/