Βαθμός Υποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1904 στους Λάκκους Χανίων.

Τον Μάρτιο του 1926, προερχόμενος από το Πεζικό, κατατάχθηκε στη Στρατιωτική Σχολή Αεροπορίας ως μαθητευόμενος αεροπόρος. Αποφοίτησε τον Νοέμβριο του 1927 με τον βαθμό του Λοχία και πτυχίο χειριστή.

Σκοτώθηκε σε αεροπορικό ατύχημα που συνέβη στις 7 Σεπτεμβρίου του 1939 στον Μαραθώνα Αττικής.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΒΟΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Αντωνίου 07/09/1939 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 8820

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr/