Βαθμός Υποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1915 στην Έδεσσα.

Το 1938 αποφοίτησε από τη Σχολή Έφεδρων Αξιωματικών Πυροβολικού Θεσσαλονίκης και το 1940 γράφτηκε στη δύναμη των Αξιωματικών της Αεροπορικής Βάσης Λαρίσης για αεροπορική εκπαίδευση.

Εκτελέστηκε από τους Γερμανούς στην περιοχή του Βερμίου, στις 3 Σεπτεμβρίου 1944.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΙΑΣ του Αθανασίου 03/09/1944 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 8898

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr/