Την Κυριακή 30 Αυγούστου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

Ένα (1) Super Puma διατέθηκε σε αποστολή έρευνας – διάσωσης για ελληνικό ιστιοφόρο στη θαλάσσια περιοχή Νότια της Χίου.
Συμπληρώθηκε 1 ώρα πτήσης σε 1 έξοδο.

Για Αεροπυρόσβεση,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 30/8/2015, ID: 8944

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αγ. Μαρίνα Μυτιλήνης.
Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Γαλαρό Ζακύνθου.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στα Πετρικάτα.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αγ. Μαρίνα Μυτιλήνης.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Τρουμπέτα Κέρκυρας.
Εκτελέστηκαν 22 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 41,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λέρο στη Ρόδο.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τα Κύθηρα στην Ελευσίνα.
Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τη Λέρο στη Ρόδο.
Συμπληρώθηκαν 7,1 ώρες πτήσης σε 4 αποστολές.

www.haf.gr