Ηταν 30 Ιουν 2015, λίγες μέρες πριν το δημοψήφισμα, όταν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας κατέθεσε στη Βουλή, Νομοσχέδιο για Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών και άλλες διατάξεις περί μέριμνας προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Στο άρθρο 11 προβλέπονταν η καταβολή επιδόματος εξομάλυνσης  εγγάμου με τέκνα (Αύξηση περίπου 105€ το μήνα, από 105,86€ σε 212,94€) σε όσους τελούν σε διάζευξη ή διάσταση ή είναι άγαµοι και έχουν τέκνα και αποδεδειγµένα καταβάλλουν διατροφή.

Δύο (2) μήνες μετά το παραπάνω Νομοσχέδιο παραμένει στη Βουλή και δεν ψηφίστηκε και ενώ έχουν κατατεθεί τροπολογίες που ψηφίστηκαν εντός 3 ημερών και περιελάμβαναν μέτρα για το ασφαλιστικό των στρατιωτικών κ.λ.π..

Μέσα σε 7 μήνες που πέρασαν από την 25 Ιαν 2015 και με την προκήρυξη εκλογών, πολλά στελέχη ρωτούν γιατί δεν δόθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αυτά που εξαγγέλθηκαν; Ενδεικτικά:
Υπόλοιπο 50% απόφασης ΣτΕ.

Επίδομα παραμεθορίου στο μισθολόγιο.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΕΣΠΕΘ: Εξαγγέλθηκε από το ΥΠΕΘΑ καταβολή Επιδόματος Εξομάλυνσης Εγγάμου με τέκνα σε Στρατιωτικούς που καταβάλλουν αποδεδειγμένα διατροφή. Δόθηκε αυτή η Μηνιαία αύξηση 105€ περίπου;, ID: 9008

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Επίδομα εξομάλυνσης σε διαζευγμένους.

Εξομάλυνση του χρόνου συνταξιοδότησης για όσους κατατάχθηκαν στις ΕΔ από το έτος 1990 και μετά.

Δυνατότητα για αναγνώριση πέντε πλασματικών ετών υπηρεσίας, στο σύνολο του στρατιωτικού προσωπικού.

Διαβάστε παρακάτω την αιτιολογική έκθεση για το επίδομα εξομάλυνσης:

«Με τη διάταξη αυτή ρυθµίζεται ο τρόπος καταβολής του επιδόµατος εξοµάλυνσης για όσους τελούν σε διάζευξη ή διάσταση ή είναι άγαµοι και έχουν τέκνα για τα οποία δικαιολογείται η καταβολή του εν λόγω επιδόµατος. Τούτο θα καταβάλλεται, υπό την προϋπόθεση ότι οι παραπάνω αποδεδειγµένα καταβάλλουν διατροφή, καθότι µέχρι πρότινος λόγω της διάζευξης έπαυε η παροχή του εν λόγω επιδόµατος, µε αποτέλεσµα η παραπάνω κατηγορία να αντιµετωπίζονται σαν να µην είχαν τέκνα, ενώ αυτά προφανώς και υπήρχαν και µετά τη διάζευξη ή τη διάσταση. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ουσιαστική εκπλήρωση της αρχικής βούλησης του νοµοθέτη, αφού οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη γονική ιδιότητα, εξακολουθούν να υφίστανται και στις περιπτώσεις που οι γονείς δεν συνοικούν µε τα τέκνα τους και αυτό, για το λόγο ότι υποβάλλονται σε δαπάνες και καταβάλλουν διατροφή. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες που προκαλούνται από τη διάταξη αυτή, θα καλυφθούν από τις εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας».

http://www.espeth.gr