Την Παρασκευή 21 Αυγούστου 2015 έλαβε χώρα ο μετασχηματισμός της 131 Σμηναρχίας Μάχης (131ΣΜ)  σε Αεροπορικό Απόσπασμα (Α/Απ) Ακτίου. Ο μετασχηματισμός εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο αναδιοργάνωσης της Πολεμικής Αεροπορίας και δεν θα επιφέρει αλλαγές στην επιχειρησιακή ικανότητα της Μονάδας.

Παρουσίαση της Μονάδας : http://www.haf.gr/el/structure/units/ata/units/aap_aktiou.asp