Βαθμός Σμηνίας
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος Airspeed AS.10 Oxford


Γεννήθηκε το 1923 στο Πόρτ Σάϊδ.

Τον Αύγουστο του 1942 κατατάχθηκε ως Σμηνίτης στην Ελληνική Αεροπορία, που διεξήγε επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Τον επόμενο χρόνο αποσπάστηκε στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Τμήμα Νότιας Ροδεσίας για αεροπορική εκπαίδευση.

Σκοτώθηκε στις 21 Αυγούστου 1944 στη Ροδεσία κατά την εκτέλεση ασκήσεως, όταν το αεροσκάφος του, τύπου Oxford του 23ου Service Flying Training School προσέκρουσε στο έδαφος και έπιασε φωτιά.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Γεωργίου 21/08/1944 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 9162

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr/