Βαθμός Ανθυποσμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος


Γεννήθηκε το 1918 στην Σκόπελο Ευβοίας.

Το 1938 κατατάχθηκε σαν δόκιμος Ραδ/τής εδάφους στην Αεροπορική Βάση Φαλήρου και το 1939 μετατέθηκε στη Σχολή Τεχνητών Αεροπορίας.

Πήρε μέρος στις επιχειρήσεις του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΓΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Ευαγγέλου 20/08/1943 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 9220

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Σκοτώθηκε στις 20 Αυγούστου 1943, ενώ ήταν απεσταλμένος σε ειδική υπηρεσία πολέμου στην Αθήνα.

http://www.pasoipa.org.gr/