Σήμερα θα αναφερθούμε στη βαθμολογική εξέλιξη των εισαχθέντων στις παραγωγικές σχολές των Ενόπλων Δυνάμεων εξ ΑΣΣΥ, τα έτη 1988 και 1989, λόγω του μη εναρμονισμού των μεταβατικών διατάξεων των Νόμων Ν. 3865/2010 και Ν. 3883/2010, ήτοι του νέου ασφαλιστικού Νόμου και του Νόμου περί ιεραρχίας και εξέλιξης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), αντίστοιχα.

Δείτ περισσότερα