Βαθμός Σμηνίας
Υπηρεσία / Μοίρα 133 Σμηναρχία Μάχης
Αεροσκάφος


Εισήλθε τον Οκτώβριο του 1970 στη Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας και αποφοίτησε το Σεπτέμβριο του 1973 με το βαθμό του σμηνία και ειδικότητα γενικού οπλουργού.

Πέθανε στις 16 Αυγούστου 1974, στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, λόγω θανάσιμου τραυματισμού του από έκρηξη βλήματος κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας στο αεροδρόμιο Καστελλίου Ηρακλείου (133 Σμηναρχία Μάχης).

http://www.pasoipa.org.gr/