“Να φτιάξουμε μια επιτροπή να λύσουμε το θέμα”, είναι χρόνια τώρα ο “εφιάλτης” όσων αναμένουν λύση οποιουδήποτε προβήματος με το κράτος και το δημόσιο. Ελπίζουμε ότι δεν θα επαληθευτεί στην περίπτωση της διακλαδικής επιτροπής που θα αποφασίζει για την συνυπηρέτηση στελεχων των ΕΔ.

Δείτε περισσότερα