Βαθμός Αντισμήναρχος
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος Supermarine Spitfire Mk VB/VC, Mk IX Lf/HF, Mk XVI


Γεννήθηκε το 1915 στο Κουμάρι Αχαΐας

Τον Οκτώβριο του 1935 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας και αποφοίτησε τον Αύγουστο του 1938 με το βαθμό του ανθυποσμηναγού.

Ήταν Διοικητής της Αεροπορικής Βάσης Ηρακλείου και πέθανε στις 4 Αυγούστου 1952 στο Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, λόγω τραυματισμού του σε αεροπορικό ατύχημα κατά τη διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως με αεροσκάφος Spitfire. Το αεροσκάφος κατέπεσε λόγω βλάβης στη θέση «Καρτερόν», κοντά στο αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΚΑΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Παναγιώτου 04/08/1952 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 9511

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Η αναμονή της γερμανικής επίθεσης, στις αρχές Απριλίου, δεν έκαμψε το φρόνημα των Ελλήνων αεροπόρων, αν και το μέτωπο ήταν σε φανερή κατάσταση αναμονής. Κατά την εισβολή των Γερμανών στις 6-4-1941, ένα γερμανικό αναγνωριστικό Hs-126 καταρρίφθηκε στο Στρυμώνα από δύο PZL (Σμηναγός Αντωνίου, Υποσμηναγός Κατσιμπούρης) και ένα Bloch MB-151 και ένα ακόμα από τους Σμηναγό Δούκα και Υποσμηναγούς Κοντογιώργο και Κατσιμπούρη.

http://www.pasoipa.org.gr/