Την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Έρευνα – Διάσωση,

Ένα (1) Super Puma διατέθηκε σε αποστολή έρευνας – διάσωσης ασθενούς στην περιοχή Βαθύρεμα Σάμου.
Συμπληρώθηκαν 2,1 ώρες πτήσης σε 2 εξόδους.

Για Αεροπυρόσβεση,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 30/7/2015, ID: 9575

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Γαρέα.
Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στην Αυλώνα.
Τέσσερα (4) CL-415 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Λιτόχωρο.
Εκτελέστηκαν 14 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 41,1 ώρες πτήσης.

Για Επιτήρηση,

Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή επιτήρησης στην Αττική.
Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 2 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από την Ρόδο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 ασθενή από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 4,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr