Βαθμός Επισμηναγός
Υπηρεσία / Μοίρα 336 Μοίρα Βομβαρδισμού
Αεροσκάφος Lockheed TF/F-104G Starfighter


Γεννήθηκε το 1932 στην Έδεσσα Πέλλης.

Τον Αύγουστο του 1954 εισήλθε στη Σχολή Αεροπορίας (τμήμα εφέδρων χειριστών) και το Μάρτιο του 1956 ονομάστηκε έφεδρος ανθυποσμηναγός. Μονιμοποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 1959.

Σκοτώθηκε στις 31 Ιουλίου 1972 στη Νεραϊδοράχη Ηλείας, κατά την εκτέλεση διατεταγμένης εκπαιδευτικής πτήσεως όταν το αεροσκάφος TF-104G της 336 Μοίρας Κρούσεως, στο οποίο επέβαινε μαζί με το Σμηναγό Φιλίππου Χ., κατέπεσε, κατά τη φάση εκτελέσεως ασκήσεως ακροβατικών, και καταστράφηκε.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Μωϋσέως- 31/07/1972 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 9584

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr/