Πέφτουν οι τίτλοι τέλους για την 126 Σμηναρχία Μάχης, την Παρασκευή 31 Ιουλίου.

Με μια τελετή η λειτουργία της 126 Σ.Μ. θα ανασταλεί επίσημα, έχοντας ήδη “μετρήσει” 64 χρόνια γεμάτα εντάσεις, συγκινήσεις και … Ελλάδα! Οι εγκαταστάσεις, στο Ηράκλειο, θα είναι μη επιχειρησιακές, ενώ θα διατηρηθεί μόνο μία μονάδα που θα ονομαστεί σε 11η ΜΚΒ (Κατευθυνόμενη Μοίρα Βλημάτων) για τους S300.

Δείτε περισσότερα