«Έχει γίνει πολύ καλή προετοιμασία και τώρα είναι η ώρα των αποφάσεων», τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Βίτσας στη συνάντηση γνωριμίας με τους στρατιωτικούς συντάκτες, αναπτύσσοντας παράλληλα τις προτεραιότητές του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Στις προτεραιότητές του ο κ. Βίτσας έθεσε:


– Την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις μεταθέσεις των στρατευσίμων, ώστε να δοθεί «ένα τέρμα στην ενόχληση, το ρουσφέτι».

Με το νομοσχέδιο θα διαβιβασθούν αρμοδιότητες στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων, ενώ θα υπάρχουν προβλέψεις για μεγαλύτερη συνδρομή των Ενόπλων Δυνάμεων στην αντιμετώπιση προβλημάτων της κρίσης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, όπως π.χ η τοποθέτηση στρατευσίμων ιατρών σε περιοχές όπου υπάρχει έλλειψη, σε συνεργασία με το υπουργείο Υγείας.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Δ.Βίτσας: "Οι προτεραιότητές μου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας", ID: 9661

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ο χρόνος αυτός θα αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία.

– Η αντιμετώπιση των προβλημάτων της πολεμικής βιομηχανίας.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας, μέσα από την εξωστρέφεια, που θα αποφέρει θέσεις εργασίας, η αξιολόγηση των δομών στη βάση της αποδοτικότητας.

Οι ελλείψεις σε προσωπικό θα καλυφθούν ανάλογα με τις ανάγκες υλοποίησης μιας δραστηριότητας της βιομηχανίας.

– Η φροντίδα του βιοτικού επιπέδου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων.