Βαθμός Επισμηνίας
Υπηρεσία / Μοίρα
Αεροσκάφος North American Aviation T-6G (Harvard)


Γεννήθηκε το 1924 στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής διέφυγε στη Μέση Ανατολή, όπου κατατάχθηκε στην Ελληνική Αεροπορία (Μοίρα Συντηρήσεως Γάζας) με τον βαθμό του Σμηνίτη. Αργότερα εκπαιδεύτηκε στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Τμήμα Νότιας Ροδεσίας ως χειριστής. Παίρνοντας το πτυχίο του, τον Απρίλιο του 1945, ονομάστηκε έφεδρος Σμηνίας.

Βρήκε τον θάνατο στις 27 Ιουλίου 1945 λόγω πτώσεως του αεροσκάφους του Harvard στη θάλασσα, 5 μίλια έξω από τη Μαθάνια Παλαιστίνης, κατά τη διάρκεια διατεταγμένης πτήσεως.

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Χρήστου 27/07/1945 - Έπεσε υπέρ πατρίδος, ID: 9711

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

http://www.pasoipa.org.gr/