Την Κυριακή 26 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στο Ρατζακλί Κεφαλονιάς.
Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 1,6 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 26/7/2015, ID: 9698

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) ΑΒ-212 μετέφερε 1 ασθενή από την Ύδρα στην Αθήνα.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 1 βρέφος από τη Μυτιλήνη στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 3,6 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

http://www.haf.gr