Την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015, πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Ιατρικού Τμήματος της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ, μεταξύ των οποίων 75 Μαθητές VI (Ι) της ΣΣΑΣ παρουσία των Πανεπιστημιακών Αρχών, του Διοικητή της Σχολής, Υπτγου Παγουρόπουλου Κωνσταντίνου, του Υποδιοικητή, Δντη Σπουδών και Αξιωματικών της Σχολής.

Δείτε περισσότερα