17/7/1960 – Κλιμάκιο δύο αεροσκαφών C-47 Dakota της 355 Μοίρας Μεταφορών με προσωπικό 24 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, ύστερα από απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης, απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας για το Salisbury της Νότιας Ροδεσίας. Σκοπός της αποστολής με αρχηγό τον Αντισμήναρχο Γεώργιο Γιαλελή ήταν η μεταφορά των ομογενών από τις επαναστατημένες περιοχές του Κογκό σε άλλες ασφαλείς.

17/7/1941 – Αποφασίστηκε από το Υπουργείο Αεροπορίας (Μέση Ανατολή) η σύσταση της Ανωτέρας Διοικήσεως Αεροπορίας (ΑΔΑ), σε αντικατάσταση των καταργούμενων Ανωτέρων Διοικήσεων Αεροπορίας Στρατιάς και Αεροπορίας Ναυτικού, με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία και παρακολούθηση των δημιουργούμενων Ελληνικών Αεροπορικών Τμημάτων. Προσωρινή έδρα της ΑΔΑ ορίστηκε το Κάιρο.

www.haf.gr