Διαβάζοντας τα επίσημα στοιχεία του ΓΕΑ για τις πτήσεις που έχουν να κάνουν με την κοινωνική προσφορά της ΠΑ δεν μπορείς να μην παρατηρήσεις ότι ένα πτητικό μέσο έχει μηδενική συμμετοχή. Κυριολεκτικά. Τα αεροσκάφη C-27, για τα οποία κάναμε συμφωνία με την Alenia,ώστε να υποστηριχθούν τεχνικά για να μπορέσουν να πετάξουν.

Δείτε περισσότερα