Συμπάθεια σε επίπεδο κοινής γνώμης, ανησυχία στους ανθρώπους της αγοράς, αλλά και αναζήτηση από την πολιτική ηγεσία ευκαιριών να καταγραφούν (γεω)πολιτικά κέρδη. Αυτό είναι το τρίπτυχο που περιγράφει τις τουρκικές αντιδράσεις απέναντι στην ελληνική κρίση, καθώς αυτή φθάνει τη δραματική της κλιμάκωση.

Δείτε περισσότερα