10/7/1944 – Βομβαρδίστηκαν από τη 13η Μοίρα Ελαφρού Βομβαρδισμού (13 ΜΕΒ) η οποία έδρευε στο αεροδρόμιο του Biferno της Ιταλίας, το λιμάνι του Corsini και οι σιδηροδρομικές εγκαταστάσεις στο Castel Bolognese.

10/7/1931 – Ψηφίστηκαν οι βασικοί νόμοι 5121 «Περί Οργανισμού της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ)» και 5123 «Περί Εκπαιδεύσεως της ΠΑ», με τους οποίους διαμορφώθηκε το νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας της. Επισημαίνεται ότι με το ν. 5121 (άρθρο 19) ιδρύθηκαν η Σχολή Αεροπορίας, για τον καταρτισμό του ιπτάμενου προσωπικού, αξιωματικών και υπαξιωματικών, η Σχολή Τεχνιτών Αεροπορίας, η Σχολή Βολής και η Σχολή Ανωτέρας Αεροπορικής Εκπαιδεύσεως. Επίσης με τον ιδιαίτερο νόμο 5123 καθορίστηκαν η λειτουργία και ο τρόπος εκπαίδευσης στις σχολές, αλλά και στα Κέντρα Ναυτικής Αεροπορικής Εκπαίδευσης, Εκπαίδευσης Επίκουρων Παρατηρητών, Εκπαιδευτών Πτήσεων και Στρατευσίμων Χειριστών.

www.haf.gr