Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 6/7/2015

Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-415 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Σάμο.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στη Λαμία.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στον Μανταμάδο Λέσβου.
Εκτελέστηκαν 6 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 10,2 ώρες πτήσης.

www.haf.gr