Την Κυριακή 5 Ιουλίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:

Για Αεροπυρόσβεση,

Τέσσερα (4) CL-215 εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στον Κύριλλο.
Δύο (2) PZL εκτέλεσαν αποστολές αεροπυρόσβεσης στο Ρεγγίνι.
Εκτελέστηκαν 8 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 14,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 5/7/2015, ID: 10420

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από την Τήλο στη Ρόδο.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από Μυτιλήνη και Χίο στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 3,1 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr