Τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών περί «Ρύθμισης συνταξιοδοτικών θεμάτων του δημοσίου και άλλες διατάξεις» προώθησε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας Κώστας Ήσυχος.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις της τροπολογίας:

Δείτε περισσότερα