Το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) προκηρύσσει την πλήρωση δέκα εννιά (19) θέσεων για την Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) και δύο (2) θέσεων για την Σχολή Διοίκησης και Επιτελών (ΣΔΙΕΠ/ΠΑ) με επιλογή Ωρομίσθιου Διδακτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου.

Δείτε περισσότερα