Αυξάνεται από 29,35€ σε 40,00€ η ημερήσια αποζημίωση για τις δαπάνες των μετακινουμένων, σύμφωνα με το σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Οικονομικών που δόθηκε σε διαβούλευση. Με την αύξηση της ημερήσιας αποζημίωσης, κατά 36,29%, για εκτέλεση υπηρεσίας εκτός έδρας το Στρατιωτικό προσωπικό που υπηρετεί ή είναι απόσπασμένο στο Νομό Έβρου και στα παραμεθόρια νησιά του Αιγαίου (πλην Κρήτης)

Δείτε περισσότερα