Η Διεύθυνση Πολιτικού Προσωπικού ΓΕΑ ανακοινώνει ότι η ημερομηνία έναξης υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τη ΣΟΧ 1/2015 ορίζεται η Κυριακή 14 Ιουνίου 2015 και η ημερομηνία λήξης ορίζεται η Τρίτη 23 Ιουνίου 2015

www.haf.gr