Από την Δευτέρα 15 έως την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015, θα διεξαχθεί  η εθνική διακλαδική  Άσκηση, μεγάλης κλίμακας άνευ στρατευμάτων, «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1-2015».

Σκοπός της άσκησης, η οποία διευθύνεται από το ΓΕΕΘΑ, είναι η εξάσκηση του προσωπικού στην εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης και Ελέγχου Επιχειρήσεων (ΣΔΕΕ), στην εφαρμογή του Συστήματος Χειρισμού Κρίσεων (ΣΧΚ), του Εθνικού Συστήματος Συναγερμού (ΕΘΣΥΣΥ) και των Εθνικών Κανόνων Εμπλοκής (ΕΚΕ) καθώς και η αξιολόγηση αυτών.