Την Πέμπτη 11 Ιουνίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:


Για Αεροπυρόσβεση,

Δύο (2) CL-215 εκτέλεσαν αποστολή αεροπυρόσβεσης στον Παύλο Βοιωτίας.
Εκτελέστηκαν 2 έξοδοι και συμπληρώθηκαν 5,8 ώρες πτήσης.

Για Αεροδιακομιδές,

Ad debug output

The ad is displayed on the page

current post: Διάθεση Προσωπικού και μέσων ΠΑ της 11/6/2015, ID: 11143

Ad: Ad created on 20 Οκτωβρίου 2020 21:22 (26388)
Placement: Content (content)

Find solutions in the manual

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από Μύκονο και Σύρο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) Α-109 μετέφερε 1 νεογνό από τη Σύρο στην Ελευσίνα.
Ένα (1) C-130 μετέφερε 2 ασθενείς από τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα.
Συμπληρώθηκαν 5,9 ώρες πτήσης σε 3 αποστολές.

www.haf.gr