Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015, στο πλαίσιο της κοινωνικής της προσφοράς, η Πολεμική Αεροπορία διέθεσε τα παρακάτω μέσα:


Για Αεροδιακομιδές,

Ένα (1) Super Puma μετέφερε 2 ασθενείς από τις Καρυές στη Θεσσαλονίκη.
Ένα (1) Super Puma μετέφερε 1 ασθενή από τους Φούρνους στη Μυτιλήνη.
Συμπληρώθηκαν 5,2 ώρες πτήσης σε 2 αποστολές.

www.haf.gr