Από 2 έως 12 Ιουνίου 2015, θα εκτελεστεί η άσκηση «GORDIAN KNOT 2015» του Στρατηγείου NRDC-GR, στην περιοχή της Ασσήρου Θεσσαλονίκης.

Η άσκηση, η οποία αποτελεί την κύρια εκπαιδευτική δραστηριότητα του Στρατηγείου για το έτος 2015, έχει ως σκοπό την αξιολόγηση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων του σε ένα πλήρες επιχειρησιακό περιβάλλον, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της πολεμικής ετοιμότητάς του  (Combat Readiness Evaluation – CREVAL), από το Στρατηγείο Χερσαίων Δυνάμεων του  ΝΑΤΟ (LANDCOM).

Το σενάριο, βασίζεται στην ενεργοποίηση της συλλογικής άμυνας στη βάση του άρθρου 5 της Συμμαχίας, σε περίοδο υψηλής εντάσεως, με σκοπό τη διατήρηση και ενίσχυση των δυνατοτήτων του Στρατηγείου υπό πλήρη ανάπτυξη, ως Υψηλής Ετοιμότητας (High Readiness Force – HRF), τόσο στην σχεδίαση όσο και στην διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.