Από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας ανακοινώνεται ότι, κατά το αμέσως προσεχές διάστημα των πρώτων ημερών του μηνός Ιουνίου, οι μερισματούχοι του Ταμείου που κατέβαλαν, κατά περίπτωση, εφάπαξ εισφορές για Τρίμηνη Διαφορά Προαγωγής, Διαφορά Γάμου και Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας, προκειμένου να γίνει έναρξη καταβολής του μερίσματός τους, θα λάβουν από το Μ.Τ.Α. σχετικές Βεβαιώσεις για Φορολογική Χρήση.

Δείτε περισσότερα