Το “045” θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως το πρώτο εκσυγχρονισμένο F-16, είναι το πρώτο Block 50 του εξοπλιστικού προγράμματος Peace Xenia II, που παραδόθηκε το 1997. Σε πρώτη φάση χρησιμοποιήθηκε σαν “testbed” για την πιστοποίηση όπλων και για τις δοκιμές του συστήματος αυτοπροστασίας Aspis Ι.

Δείτε περισσότερα