Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι πτητικές δοκιμές του νέου ελληνικού τακτικού UAV Phaethon G της εταιρείας BSK Defence. Το αερόχημα πραγματοποίησε δεκάδες πτητικές δοκιμές καθόλη την διάρκεια του Χειμώνα υπό δυσμενείς συνθήκες με το πρόγραμμα δοκιμών να ολοκληρώνεται στις αρχές Μαΐου.

Δείτε περισσότερα