Οι νεοσύλλεκτοι οπλίτες θητείας δύνανται να αποκτήσουν δωρεάν πρόσβαση στο Πρόγραμμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού του ΕΟΠΠΕΠ μέσω της διαδικτυακής πύλης e-stadiodromia.eoppep.gr 

Δείτε περισσότερα