Σας γνωρίζουμε ότι, στο Βρεφονηπιακό Σταθμό της Αεροπορικής Βάσης Ελευσίνας, για το σχολικό έτος 2015 – 2016, δικαίωμα εγγραφής έχουν τα τέκνα του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΠΑ, καθώς και του προσωπικού των λοιπών Κλάδων ή Σωμάτων των ΕΔ, που υπηρετεί ή εργάζεται στην 112ΠΜ, με την προϋπόθεση ότι ο έτερος γονέας είναι εργαζόμενος και τα νήπια έχουν γεννηθεί από 1/1/2011 έως και 28/2/2013.

Δείτε περισσότερα