Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΣΔΠ) ανά γνωστικό αντικείμενο για το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16.

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια με ΑΔΑ: ΩΛΛΔ6-4ΘΨ

Κάντε κλικ εδώ για την Αίτηση